Donaties, giften en bijdragen financiële adoptie

De stichting Bina Sejahtera in Indonesië ontvangt geen subsidie van de overheid en is aangewezen op geld wat uit Europa komt. De stichting Kasih Bunda helpt hun hierbij.

De donaties die de stichting ontvangt worden besteed aan:

  • de verzorging van de kinderen     
  • schoolgeld, schooluniformen en boeken     
  • onderhoud van het tehuis Loka Kasih     
  • salaris voor het personeel van het tehuis
  • projecten

Vanaf de oprichting in 1979 zijn er zeer trouwe donateurs. In het begin waren het voornamelijk adoptief ouders die het werk steunden, maar in de loop van de jaren zijn er donateurs bijgekomen die geen kinderen hebben geadopteerd. De steun van al deze donateurs is hard nodig omdat de kosten steeds stijgen.

Meer informatie over financiële adoptie kunt u vinden onder projecten.

De stichting Kasih Bunda is geregistreerd onder de naam: Stichting Kasih Bunda

bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht onder nummer S118837

De stichting heeft een ANBI inschrijving en goedkeuring. De ANBI-gegevens vind u onder communicatie bij downloaden.

De stichting staat geregistreerd onder ANBI-nummer: 815445775

 

Donaties, giften kunt u overmaken op:

Bankrekening NL45ABNA0508529913 ABN-AMRO te Papendrecht

of op 

Girorekening NL11INGB0004331357