Project Atambua

Atambua ligt op het eiland Timor (Indonesië). Een tijd geleden heeft Sally een bezoek gebracht aan een klooster daar. Zij hoorde toen dat een aantal dingen zoals water, voedsel, medicijnen en elektriciteit niet of weinig aanwezig waren in de omgeving. Vanuit het klooster probeerden ze hier wat aan te doen. Naar aanleiding wat Sally heeft gezien en gehoord, zijn 2 bestuursleden tevens op bezoek gegaan bij het klooster. Samen is besloten om het klooster te ondersteunen bij hun project

Informatie over het project

Het project wordt geleid door vijf nonnen en bereiken hiermee 200 arme gezinnen.

  • Er is een kleuterschool waar één non het hoofd is en er zijn een paar klassenassistenten.
  • Bij het klooster is een polikliniek voor zuigelingenzorg en een ziekenzaal.
  • Eén non is hoofd van de middelbare school
  • Regelmatig ontvangen mensen van drie kampongs (dorpjes) rijst.
  • Elke dag wordt er bij bejaarden eten gebracht

Inmiddels zijn een aantal dingen gerealiseerd.

Watertanks
Voor water moesten de mensen een lange afstand afleggen. Om hun te helpen heeft Sally samen met de stichting Kasih Bunda gezorgd dat er twee watertanks geplaatst zijn bij het klooster, polikliniek en kleuterschool. In de droge periode worden deze éénmaal in de anderhalve maand gevuld met water. In de natte periode wordt het regenwater opgevangen.

Verlichting
Verder was er geen elektriciteit aanwezig. Waardoor kinderen 's avonds bij slecht licht van een olielamp hun huiswerk moesten maken. In twee dorpjes zijn aggregaten geplaatst. Met een lampje in elk hutje kunnen de kinderen nu hun huiswerk maken.

Voedsel en medicijnen
Tevens wordt er maandelijks € 500 gestort, zodat er rijst en medicijnen aangeschaft kunnen worden voor de polikliniek. Tot nu toe konden wij dat betalen uit een legaat dat wij hebben ontvangen. Maar dat geld raakt langzaam aan op.

Schoolgeld
Ook is er een bijdrage van €2300 gedaan om te zorgen dat 40 jongeren naar de middelbare school in 2016 kunnen gaan. 

Aangezien het geld van het legaat langzaam op raakt en wij graag dit project willen blijven steunen hebben wij hierover een nieuwsbrief opgesteld. Deze kunt u ook vinden bij de downloads

In september 2017 is Wiebe de Bruijn naar Indonesië geweest. Hij heeft ook Timor bezocht. Voor iedereen die geld heeft gedoneerd of nog wil doneren heeft hij een verslag gemaakt van dit bezoek. Dit verslag kunt u onder anderen vinden bij de downloads onder de naam "Brief aan donateurs"