Wat willen gaan doen in 2018

  • We willen weer 12 maal € 500 ( totaal € 6000) per maand te storten voor rijst en medicijnen.
  • In juni storten wij weer € 2400 voor het schoolgeld voor 40 kinderen zodat zij weer naar de middelbare school kunnen gaan. Door uw stortingen hebben wij dat geld beschikbaar.
  • Voor de kleuterschool, bij het klooster, willen we graag een televisie waarmee DVD afgespeeld kan worden. Er zijn twee klassen met elk 50 kinderen. Er is daar elektriciteit. De kosten zijn ongeveer € 400.
  • We willen 96 zonne-lampen sturen voor mensen die in een dessa wonen waar geen elektriciteit is. De kosten zijn: Aanschaf lampen: € 1850; transport € 150; Invoerkosten € 460. Dus totaal is dat € 2460.
  • We willen de mensen helpen om hun huis af te bouwen en daar is € 1200 voor nodig. De kosten voor de waterput weten we op dit moment niet. 6. In de toekomst willen we twee bibliotheken oprichten. Eén is het klooster ( een ruimte is er voor) en één in de dessa waar het huis staat dat nog afgebouwd moet worden. De kinderen kunnen dan thuis lezen als ze op school hebben leren lezen. Dit is een plan dat wij nog verder moeten uitwerken. Sally (directrice van het tehuis in Jakarta) gaat op de school van de kinderen in Jakarta oude boeken verzamelen.