Financiële adoptie

De financiële adoptie is in het leven geroepen om kinderen waarvan de ouders het zeer arm hebben te steunen zodat de kinderen naar school kunnen. Dit is dan ook één van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. De kinderen moeten hun rapporten overleggen aan de mensen op het kantoor van Loka Kasih in Jakarta. Dit was eerst aan de Radeh Saleh. Zie foto's. Later is dit verplaatst naar het tehuis.

De bijdrage voor financiële adoptie is € 18,- per maand. Elke eerste week van de maand wordt het geld op het kantoor aan de kinderen uitbetaald. De kinderen geven dan soms een brief af voor de sponsor. Verder worden de gang van zaken van het gezin besproken.  De scholing blijft beperkt tot de middelbare school of een vakopleiding. Een studie aan een universiteit is in Indonesië zo kostbaar dat dit niet uit de gelden van financiële adoptie betaald kan worden. De steun aan het kind stopt zodra de schoolopleiding afgelopen is. Omdat het tegenwoordig erg moeilijk is om werk te vinden, kan de steun nog enige maanden blijven doorgaan. Een precieze leeftijd wanneer de steun stopt, is niet aan te geven omdat dat voor elk kind verschillend is. De financieel adoptief ouders kunnen ook brieven en foto's sturen aan "hun" kind. Deze worden vertaald en aan het kind gegeven op de betalingsdag. In sommige gevallen ontstaat er een goede correspondentie tussen het kind en zijn adoptief ouders en in andere gevallen gaat dat wat moeilijker. Het is voor de kinderen soms moeilijk te begrijpen dat er iemand aan de andere kant van de wereld geld voor hem of haar stort.  Heeft u belangstelling voor financiële adoptie of wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.